ߋO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o   22426

@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@

@rytu~pq|tu~yu  Xenlers 20/7/29() 4:37

@
@薼 F rytu~pq|tu~yu
@O F Xenlers <ahd25@ahd.com.ua>
@t F 20/7/29() 4:37
@v F https://intervision.ua/videonablyudenie
@-------------------------------------------------------------------------
   rtuuuwu~~ y yx {p}u, xpyrpus zrp, p p{wu yp~y t| {p}u, rpw~ y u} u~ p xpqrp {pu|y.
E|y sry {u rytu~pq|tu~yu, }}u~ yp~y wu yru, {u q {u rytu~pq|tu~yu ~u q| ~u} rustp ~w~ t}p xpp~uu,
{|{ ~ y q|{ yp~y ~w~ p|wy p{, q ~u ~py u{ {~y. Sp{wu ~w~ ~u xpqrp rytu~pq|tu~yu r{|pu p{z |u}u~
{p{ {pqu|y, uty~yu {p}u y zr xpyy.
@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o 22426