ߋO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o   24249

@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@

@x~p stu }w~p t  Michaelpal 20/9/18() 21:24

@
@薼 F x~p stu }w~p t
@O F Michaelpal <ascqwcedsc@mailinkis.com>
@t F 20/9/18() 21:24
@-------------------------------------------------------------------------
   |}qpt urz prz ryxpwy y} p |}qpt ruzp{y pr r {p~tpu y}u pup y}y ~} pp womage p y} ~ryqy{ y} 1 pp sxy{p |}qpt |y~ pr r }{ru blancpain p |}qpt }u~u~yu qp|up pr y} stu }w~ tp p r |}qpt q |}qpt pr r{uu~u tpwp ruzp{y pr r |}qptu y} pr{p~p ~p p |}qpt p ~ryqy{ y} p uu@

xp}u~p qppuz{y ~p pp y}@x|u tp} p xp@pry tp p@pp usy~p|~p y} ~} pz ~@}{rp xp{ p pq y y}@p longines tp@p r{ tp}@slava y} p@p |u u~p tp@~r pr |}qpt@

y} ~} pp r|r r }{ru tp |y~u p r ~ryqy{u y} spxu|y ~p p r {p~{u y} p{r{y r uu}uur p r p |}qpt p pq yp y} t~s pp pq |pxup prz |}qpt ~p {p~u|{z tp pyu~u p ts tp x|u p y} wu~{y pr xp @

p |}qpt q@r |s y} p pty{y@y} t~s rps~p pp@{}up pq 1 y} pp@p~p ~p 2 pp y}@uxytu~r y} pr ~py@p yr~u tsyu@{{p pr x|u~~z {@r|sspt {{p ruzp{y pr r|sspt@p xp u y}@

tp p invicta {p}y~~u p tp tp} p orient |sy ~~y y} xp p u} p~y{rp~u x|u p spq tp r q
@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o 24249