ߋO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o   33868

@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@

@p rtp yx {r  Donaldnil 21/3/14() 3:55

@
@薼 F p rtp yx {r
@O F Donaldnil <user.z.ale.vskija2.22.01@gmail.com>
@t F 21/3/14() 3:55
@-------------------------------------------------------------------------
   Dqz tu~ tp} y stp
Oqzr {rpwy~ {u~} yx qu~~ {|u
I|xrp~yu {u~p yx qu~~ {|u y qzru {rpwy~@pry|~z rq r |x t|sz |wq Bpuz {rpwy~@t{p 70-100 |u. Au~~p {~{y p}p ~p y zyrp yx ru {~{yz, y|xy y xpyu y qzru {rpwy~. Sp{yu {u~ t ruz wu ~u try~ tpwu t q|y} ~p} rt. O}u~~p xpyp Bpuz {rpwy~u spp~yrp~p. M~pw {u~p yx qu~~ {|u y xpruu~yu qzrp {rpwy~:
B{s qpt~z q {{prp r{prpu {|rp~ yy~z {| 2 }. Dp~~u t| s|qy~ qu yx pp ~p {rpwy~. D~ {|rp~p rpr~yrp.R } {p~p ~p t~ {|rp~p {p qu~~ |y ruyu} t| qpt~z q@t~ qtus {u~p. I|xrp~yu t~~z |y qxpu|~ rryt y{p pt{y y r}rp~y s~p t {u~}.Dp|uu } {p~p ~p qu~~z |yu px}up 2 t 4 qu~~ {|u. Rp~tp~p rp {|p pr|u 90 }.Dp|uu pqyz } |u~y {pu r~yx, xptu|rpu {y qu~~ {|u u}u~~} pr}.Oruyu r{s qpt~z q xppu |~ }u|{y} uq~u} |yq u}u~~-up~z }u.B ur} qu~~} {|u tu|rp ruy t| rrtp q. B{prp p~u {u~p r t}, t| {|pt{y rtrtp.P{|ptrp rtrt. Brt yu} |yrp p{p.Tp~pr|yrp r {u~u sytp{{}|, y|, yu} pr}py{y.Pru qu~~ {|u {p ru~ |y. Oruyu t| q|wyrp~y qu~~z {rpwy~ xp{rpu |y}u~z {{z |{p.R{y xptu|rp u}u~~} pr}.Zu|y r{s {u~p xpp r{p~~} p~uu u{}.M~pw {u~p y qzr {rpwy~ xp{~u~.
@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o 33868