ߋO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o   33888

@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@

@rxt~u py{y   unfox 21/3/14() 15:42

@
@薼 F rxt~u py{y 
@O F unfox <evkost156@rambler.ru>
@t F 21/3/14() 15:42
@v F https://3sflowers.ru/
@-------------------------------------------------------------------------
   Dqs ru}u~y {!
B~y}p~yu! ^p {|p~p y |y~p ~r |{ t| pt~ y p|yr tuuz y tyu|uz!
N y, {~u~ wu, t| ~uz y turu{, wu~y~ y }wy~, tutu{ y qpqu{!
D~y Qwtu~y, Ppxt~y{y, ry{y yx tt}p, qy|uy, stry~ rptq y yu }uyy rustp r y yt pp||u|~ r}uu qtu~~z wyx~.
I}u~~ pxt~y{y tu|p {p~z y y~uu~z ~p wyx~!
B ~u ruyu@ pu, {stp ~p pxt~y{u ru pt r qu~~y tuy. Xu} }u~u tuy, u} ~y xpqpr~uu.
B utpr|uu {p{ }p| tu} ~w~ t| p, ~y qt ptrp tpwu p}} } y ~u tsy} tp{p}, ~ r wu ru} xpqpr~} y {p~} ys{p}.
Nutpr~ ~p|p tr|~ xpqpr~z y ru} ~u tsz y~u~u }pspxy~.
Nu rx}w~ |rp}y yp y u{} uutp, p} |{ ~u, tuy qt }u y ryxwp rsp.
B utpr|uu, rtu q q{u y wyr rur y p ~ptu su|yu}, ~yus tyryu|~s ~u, ~ p} p{u u.
B qu}, u|y rp y~uuu r, {p{ tu|p tuuz p|yr}y y pt~}y, p wur ruu|}, ~py}u:
rxt~u p uutu|{y~
Sstp rp} qxpu|~ ~w~ } uzp uuzy ~p pz y~u~u }pspxy~p 3sflowers y x~p ru tq~y xtp~y pty y ruu|y ~p |q} pxt~y{u https://3sflowers.ru/.
Kp{ sry, |u ty~ px rytu y p, u} px |p y yp.
Sp} uu tpr{p u r ~ ~px~pu~~u }u y ru}.
D ~r ru!
@@@ʏ탂[hɖ߂@@@@hmcdw@@@@O@@@@ց@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@o 33888